Civilingeniør Benjamin Refsgaard er en ingeniørvirksomhed indenfor fagområderne miljøteknik og klimatilpasning. 


Jeg er uddannet civilingeniør indenfor Vand og Miljø fra Aalborg Universitet i 2018 og har siden været ansat ved både rådgiver og forsyningsselskab. 

I Vejle Spildevand arbejder jeg som hydrauliker, hvor vi i stigende grad udfører planlægningsarbejdet in-house. Et af mine fokusområder er at kombinere min forståelse af afløbssystemer med mine kompetencer indenfor programmering. Det gør jeg ved at automatisere faste arbejdsgange i forbindelse med eksempelvis modellering af overløb, 2D oversvømmelsesmodellering og overordnet kvalitetssikring af hydrauliske modeller. På den måde frigives tid til at danne et godt plangrundlag for anlægsfasen.


Jeg samarbejder med udviklerne af det hydrauliske modelleringsværktøj PCSWMM om at tilpasse programmet til at dække de behov, som opstår i det daglige arbejde. Samarbejdet bygger på en open-source tilgang, hvor værktøjerne deles og er frit tilgængelige for andre. 

Hvis I også har arbejdstunge processer, I gerne vil have automatiseret, kan jeg tilbyde sparring eller kurser, som kan hjælpe jer på vej.


Kontakt mig for en uddybning, referencer og CV.